House panel approves best lower taxes on lotto tickets, hike in 2022 mining tax.

House panelseeks to reduce the Documentary Stamp Tax (DST)

The House and Means House Committee on Wednesday approved the bill that seeks to reduce the Documentary Stamp Tax (DST) on the lottery ticket and increase tax on mining operations.House House 375, also known as the Passive and Passive Intermediary Tax Law (Pifita), regulates the proposed decline from DST on Lotto tickets, while the Ruu House 373 aims to build a mining fiscal regime.The two bills were written by House Ways and Means Panel Chair Joey Salcededa.In encouraging Pifita, representatives of Nueva Ecija Mikaela Suanela said that the reduction in DST on lotto tickets from 20% to 5% had been requested by the Philippine charity lottery office (PCSO) to be able to increase income for health programs.

House panel reduce their taxes.

House panelInuulit ng PCSO ang kahilingan nito sapagkat madaragdagan nito ang mga bihirang mapagkukunan ng gobyerno na pupondohan ang mga priority program sa kalusugan tulad ng mga programang pang -pangangalaga sa kalusugan. Dagdagan nito ang paglalaan ng PCSO sa UHC mula 13% hanggang 27%, habang ang pagpopondo ng PCSO para sa tamad na sentro at iba pang mga programa sa institusyonal ay tataas mula 7% hanggang 27%, “sabi ni Suansing.Idinagdag ni Salceda na ang pagbabayad ng dividend ng PCSO na ginawa sa Ministri ng Pananalapi kapag ang reporma sa buwis para sa batas ng pagpabilis at pagsasama (tren) ay makabuluhang inilalapat mula sa P2.4 bilyon sa 2018 hanggang P917 milyon noong 2019.

House panel Income from Lotto operations.

Income from Lotto operations reached P66 billion in 2018. However, when the train law came into force, it fell to P22 billion. So the money worn by charity, because his request is very elastic, to P900 million, down from P2.4 billion before.)”What should be P2.4 billion for medical assistance to P900 million because of the lottery tax. Whatever we will lose for individual medical assistance directly,” he added.The proposed new mining fiscal regime imposes a royalty payment of 3% on the dirty output of large -scale metal mining operations in mineral reservations; Rates graduated on large -scale metal mining operating profit margins outside of mineral reservations; and 1/10 of 1% of the dirty output of small -scale metal mining operations.

Leave a Comment